Бухын хүрээний суварга дахин сүндэрлэв

Зохиогч:  Ж.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/06/01

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ж.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020