Цахилгаан хэлхээний онол гарын авлага

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: Ц.Баярсайхан

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: иии

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019