Өөрчлөлтийг түргэсгэх нь

Зохиогч:  Д.БИНДИРЯА

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Жендэрийн асуудлыг бодлогод тусгах талаар засгийн газрууд ихээхэн анхаарч байгаа ч бусад улсуудын сайн туршлага, сургамж чухал байсаар байна. Энэхүү орчуулгын эмхэтгэл нь жендэрийн асуудлаар үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, жендэрийн асуудлыг сонирхон судалдаг эрдэмтэн шинжээчид, оюутан сурагчдад зориулагдсан гарын авлага юм.

Хэвлүүлсэн газар: Монгол хэвлэл ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2005/05/22

Хуудасний тоо: 107

Түлхүүр үг: #жендэр

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Д.БИНДИРЯА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020