Радио долгион тархалт

Зохиогч:  Г.ДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Радио долгионы  үүслийг баталсан түүний тархалтын онцлог, радио долгионы давтамжийн зурвасын ангилал зэргийг тусгасан болно. 

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Г.ДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020