Нислэгийн динамик

Зохиогч:  Т.Эрдэнэбат

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: өайа

Хэвлүүлсэн газар: Digital хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/09/16

Хуудасний тоо: 13,5 х.х

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Эрдэнэбат

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020