Замын хөдөлгөөний осолгүйн байдал, автотээврийн экологи

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: Ш.Бямба нарын хамт

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: ьвьв

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020