Мэдээллийн технологи,харилцаа холбооны салбарын эдийн засаг менежментийн асуудал

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Нэгдүгээр бүлэг. МУ-д харилцаа холбооны менежмент мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэсэн түүхээс Хоёрдугаар бүлэг. МУИС-ийг 1976 онд ХИЭЗ мэргэжлээр төгссөн ангийн хамт олны тухай тэмдэглэл Гуравдугаар бүлэг. Харилцаа холбооны менежмент мэргэжлээр төгссөн  үе үеийн ангийнхны товч мэдээлэл Дөрөвдгээр бүлэг. Хэлэлцэгдсэн илтгэлүүд /бүрэн эхээр/ 

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, ХСҮТ

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/11/07

Хуудасний тоо: 176

Түлхүүр үг: #харилцаа холбоо #эдийн засаг


Бүтээл нэмсэн:О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019