Геологи, уул уурхайн зураг дахь геометр тооцоо, байгуулалт, стандартын хэрэглээ

Зохиогч:  Б.БАТСҮРЭН

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Ãåîëîãè, уул уурхайн ñàëáàðûí îþóòàíд çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà

Хэвлүүлсэн газар: Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2018/02/01

Хуудасний тоо: 140

Түлхүүр үг: # #зайн хэмжээ тодорхойлох #геометр байгуулалт #аксонометр проекц #өнцгийн хэмжээ тодорхойлох


Бүтээл нэмсэн:Б.БАТСҮРЭН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020