Вэб дизайнер СУРГАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

Зохиогч:  Б.Отгончимэг

Хамтран зохиогч: [Б.Соёлсүрэн:I.FL01],[Д.УНДРАА:D.IS02]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү төслийг МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН, Мэргэжлийн Боловсрол, сургалтын төсөл ба Монгол улсын Засгийн Газар, Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Мэргэжлийн Боловсрол Сургалтын Газраас хэрэгжүүлсэн болно.
Энэхүү баримт бичиг нь сургалт зохион байгуулах, сургалтын материалыг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Сургалтын ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах сургалтын байгууллагатай холбогдсон асуудлууд, биет материал болон бусад нөөцүүдийн хэрэгцээ шаардлагад голлон чиглэгдэж байна. Энэ нь МБС–ыг хэрэгжүүлэ
х ажлыг хариуцсан ажилтнууд болон МБС–ын байгууллагуудын удирдлага, менежерүүдэд зориулагдана.

Сургалтыг зохион байгуулах болон сургалтын материалыг бүрдүүлэх талаар энэхүү зөвлөмжийн багцыг сургалтын болон үнэлгээний удирдамж, зааварчилгааны адил лавлах материал гэж үзнэ. Энэ нь сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх төрөл бүрийн үе шатуудад хамааралтай бусад бичиг баримтуудын нэгэн болно.

Зөвлөмжийн багц боловсруулах зааварчилгааг МБС–ын байгууллагуудын менежерүүд, сургалт хариуцсан захирал, багш нар болон арга зүйчид, тэрчлэн МБС–ын салбарын бусад үндсэн оролцогч талуудын (Ж: ЗГХА МБГ) хэрэгцээнд зориулж байна.

Зөвлөмжийн багц нь долоон бүлэгт  хуваагдах ба бүлэг бүр тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэгдэнэ. Үүнд: 

·         Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын горим.

·         Хүний нөөц (ХН);

·         Багаж, тоног төхөөрөмж, тавилга (БТТТ);

·         Материалын нөөц  (MН);

·         Ажлын түүхий эд, материал ба сургалтын ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ;

·         Сургалтын хэрэглэгдэхүүн;

·         Сургалтын орчны хөдөлмөрийн нөхцөл.     

 

 

Хөтөлбөр боловсруулсан баг

Хөтөлбөрийн зохицуулагчид

Jean Luc Marcellin

Багийн ахлагч, Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулсан мэргэжилтэн ”ABU” Зөвлөх

 

 

Giovanni Crisonà

Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн ”АБУ” Зөвлөх ХХК

 

 

M.Чаминцэцэг

Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн ”AБУ” Зөвлөх ХХК


Хөтөлбөрийн загвар ба боловсруулалт

 

Монгол хувилбар

Орчуулсан:

Баасанжавын Соёлсүрэн, ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн ГХТ-ийн эрхлэгч, дэд проф, Ph.D

Даваанямын Ундраа   ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн багш, магистр

Балжиннямын Отгончимэг ШУТИС-ийн ҮТДС-ийн  ахлах багш, магистр

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/12/01

Хуудасний тоо: 89

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Отгончимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020