Микроэлектроник, схемотехник хичээлийн лабораторийн ажлын гарын авлага

Зохиогч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Микроэдектроникийн хичээлийн лабораторийн 8 ажил гүйцэтгэхэд зориулсан гарын авлага

Хэвлүүлсэн газар: ПДС, УАСТТ-ийн тэнхим

Хэвлүүлсэн огноо: 1990/05/15

Хуудасний тоо: 50

Түлхүүр үг: #логик #триггер #регистр #тоолуур


Бүтээл нэмсэн:Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019