Хүнийн нөөцийн менежмент

Зохиогч:  Г.Гантөгс

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Хүний нөөцийн менежментийн чиг хандлага, байгууллага дахь чиг үүрэг
байгууллага дахь хүний нөөцийн төлөвлөлт
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонголтийн үйл ажиллагаа
Ажлын шинжилгээ, дизайн
Хүний нөөцийг сургаж, хөгжүүлэх нь
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоо
Байгууллага дахь каръер төлөвлөлтийн асуудал

Хэвлүүлсэн газар: Бит Пресс ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/05/14

Хуудасний тоо: 200

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Г.Гантөгс

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020