Нэгдсэн хаягжуулалт: Хаягийн бичвэрт тавигдах шаардлага

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч: [О.Балдангомбо:J.IM01]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Нэгдсэн хаягжуулалт: Хаягийн бичвэрт тавигдах шаардлага- 6275/2016 . ХХЗХ-ны захиалгаар шинэчлэн боловсруулсан. Байршлын, харьяаллын болон шуудангийн хаягийн бичвэрт тавигдах шаардлагуудыг  шинэчлэн боловсруулсан.

Хэвлүүлсэн газар: ҮСХЗГ

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/02/20

Хуудасний тоо: 8

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020