MyLogic Station компьютерийн загварчлах программ

Зохиогч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: MyLogic station V2.01, Design center Eval 5.4 программуудыг хэрэглэж аналог болон тоон схемийн загварчлал гүйцэтгэх заавар 

Хэвлүүлсэн газар: КТМС

Хэвлүүлсэн огноо: 2000/03/15

Хуудасний тоо: 50

Түлхүүр үг: #схем зурах #схем засварлах #процесс


Бүтээл нэмсэн:Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020