Хүүхдийн хяналтын систем

Зохиогч:  Н.Анхбаяр

Хамтран зохиогч: [Н.Анхбаяр:J.IT23]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай ухаалаг утсанд суурилсан хяналтын систем 


Багш оюутан сурагчдын хамтын бүтээл

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Н.Анхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019