Дүрслэх геометр EDT101 хичээлийн

Зохиогч:  Б.БАТСҮРЭН

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Геологи, Уул уурхайн инженер чиглэлээр суралцаж буй оюуутнуудын бие даан гүйцэтгэх ажлуудын өгөгдөл, гүйцэтгэх тайлбар, аргачлал

Хэвлүүлсэн газар: www.edt101.sur.mn

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/01

Хуудасний тоо: 80

Түлхүүр үг: #өгөгдөл #бие даалт #тайлбар


Бүтээл нэмсэн:Б.БАТСҮРЭН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020