Эрдэм шинжилгээний илтгэл өгүүллийн нэгдсэн сан үүсгэгч

Зохиогч:  Н.Анхбаяр

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Багш оюутнуудын хамтын бүтээл. Эрдэм шинжилгээний хурал илтгэлүүдийг цуглуулах(web crawling) зориулалт бүхий систем


Багийн гишүүд:Саранхүү, Мөнхням

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Н.Анхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019