Хариултын хуудас боловсруулах систем

Зохиогч:  Г.Баяр

Хамтран зохиогч: [Г.Баяр:J.IT22],[Г.ЗОРИГТ:F.PH10]

Үйл явц: Үзэсгэлэнд тавигдсан

Бүтээлийн товч тайлбар:  Хариултын хуудас танилт боловсруулалтын системийг гүйцэтгэсэн.  Хариултын хуудас ашиглан тест засах програм хийсэн.

Хэвлүүлсэн газар: ICT Expo StartUP mongolia 2015

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/05/22

Хуудасний тоо: Program

Түлхүүр үг:

Бүтээл нэмсэн:Г.Баяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019