Тоон электроник, Хоёр дахь хэвлэл

Зохиогч:  Т.Амартүвшин

Хамтран зохиогч: Д.Энхзул, Г.Мөнхжаргал

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Электроникийн болон цахилгааны инженер, компьютерийн ухаан, мэдээллийн технологи, холбооны сургалтын хөтөлбөрүүдийн анхдагч мэргэжлийн суурь хичээлийн сурах бичиг болгон ашиглана. Сурах бичиг нь гурван үндсэн зорилгыг биелүүлэхийг оролдсон. Үүнд:  аналог болон тоон системийн хөрвүүлэлт, боловсруулалтанд зайлшгүй шаардлагатай тооллын системын тухай,  тоон системийн дизайныг гүйцэтгэх үндсэн суурь математик болсон Булийн алгебрийн тухай, тоон электроникийн үндсэн элементүүд, комбинацйн болон нийлмэл хэлхээний тухай нэгдсэн ойлголтыг суралцагсдад өгөх зорилгыг тавьсан.

Сурах бичиг нь бүхэлдээ гадаадын олон их, дээд сургуульд үндсэн сурах бичгээр ашигладаг Charles H.Roth. Jr, Jarry L.Kinney нарын “Fundamentals of logic circuit” номын зургаадугаар хэвлэлийн орчуулга бөгөөд зохиогчид бүлэг тус бүрээр олж авсан суурь онол, ойлголтуудыг бататгах зорилгоор бүлэг тус бүрийн ард мэдлэг шалгах бодлогуудыг хариуны хамт оруулж өгсөн нь энэ сурах бичгийн онцлог болно.

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ын хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/04/11

Хуудасний тоо: 470

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Амартүвшин

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020