К.Митчем. Техникийн философи

Зохиогч:  А.Энхбаатар

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: АНУ-ын философч К.Митчемийн "Техникийн философи" номыг орос хэлнээс орчуулж Д.Бадарчийн редакторласнаар хэвлэн гаргав. Номын хойно ХБНГУ-ын профессор Элизабет Штрекёрын "Техникийн философид учирж буй бэрхшээлүүд" өгүүллийг "ХБНГУ дахь техникийн философи" номноос авч орчуулан хавсаргасан болно. 

Хэвлүүлсэн газар: Адмон

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/04/01

Хуудасний тоо: 116

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:А.Энхбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020