Мэдээлэл,Холбооны Технологийн Мультимедиа элктрон сургалтын програм jТС102

Зохиогч:  П.ДАВААНЯМ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:  Мэдээллийн технологийн мэрэгжлийн ангид ашиглах.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:П.ДАВААНЯМ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020