"EDT101 практик хичээлийн бодлого бодох аргачилсан зөвлөмж" гарын авлага

Зохиогч:  Т.Болдбаатар

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: практик хичээлээр хийгддэг бодлого, дасгал ажлын зааварчилгаа, аргачлалыг хөдөлгөөнтэй байдлаар, давтан үзэх, ухраах, зогсоох боломжтойгоор хийгдсэн. 

Хэвлүүлсэн газар: EDT101.sur.mn

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/01/01

Хуудасний тоо: 76

Түлхүүр үг: #байршлын бодлого #хэмжээний бодлого


Бүтээл нэмсэн:Т.Болдбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020