Эдийн засгийн философийн бие даалтын гарын авлага

Зохиогч:  Б.Наранбаатар

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Тулгуур эх зохиолуудын гол гол ойлголтуудыг тайлбарлах, өрсөлдөх чадвар, капитал ба далд эдийн засаг, хүний хөгжлийн хүчин зүйлс, эдийн засгийн өсөлт ба хөгжлийн асуудал. 

Хэвлүүлсэн газар: Е нээлттэй институт

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/05/07

Хуудасний тоо: 80

Түлхүүр үг: #Хүний хөгжил ба чадавхи #Өрсөлдөх чадвар #Парадигма #харьцангүй ба өрсөлдөх давуу байдал


Бүтээл нэмсэн:Б.Наранбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020