ХААС-ийн мэдээллийн сүлжээний аудитын болон шинэчилэлийн шийдлийн тайлан

Зохиогч:  Т.Магсаржав

Хамтран зохиогч: [Ц.Эрдэнэсайхан:J.IN17]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хөдөө Аж Ахуйн их сургуулийн мэдээллийн сүлжээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ шаардлага зэргийг тодорхойлох. Одоогийн хэрэгцээ шаардлага болон ирээдүйд өсөх хэрэгцээг үнэлж түүнд тохирсон сүлжээний шийдлийг боловсруулсан.

Хэвлүүлсэн газар: ХААС-д үнэлгээний тайлан

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/09/15

Хуудасний тоо: 120

Түлхүүр үг: #их сургуулийн сүлжээ #campus network

Бүтээл нэмсэн:Т.Магсаржав

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020