"Мэдээлэл холбооны технологийн нэр томьёо, түүний цахим сан бүрдүүлэх нь"

Зохиогч:  Г.Баярмаа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Докторын (Ph.D) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар. ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/03/19

Хуудасний тоо: 157

Түлхүүр үг: #зээлдэх #үг хураах #хуулбарлан орчуулах #нэр томьёо #мэдээллийн технологи #дагавар #нийлмэл үг #өгөгдлийн сан


Бүтээл нэмсэн:Г.Баярмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019