Тоон Телевизийн студи

Зохиогч:  Г.ДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: н.Цэдэюсүрэн, Г.Дэмбэрэл

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Орчин үеийн тоон телевизийн студийн талаар баримтлах стандартад нэмэлт өөрчилөлт оруулж боловсруулахад оролцов.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Г.ДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020