Монгол үндэстний хүнс судлал

Зохиогч:  Ц.Сонинхишиг

Хамтран зохиогч: [Ц.Батсүх:L.FT09]

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: уөэуоэуло ршуүжгэшүуж аү шхж аш үшбөрашб рүшбгашүгш?%жун

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/12/18

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Сонинхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019