Бодлогын тайлбар, тестийн хариу

Зохиогч:  Б.БАТСҮРЭН

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Дүрслэх геометр EDT101 хичээлийн улирлын эцсийн шалгалтанд 2005-2010 оны хооронд оюутанд зориулсан материалыг нэгтгэн хэвлүүлсэн бөгөөд түүний тестийн хариулт,  бодолтын хэсгүүдийн бодлогуудаас түүвэрлэн жишээлэн бодсон.

Хэвлүүлсэн газар: Гэрэлт судар ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/12/15

Хуудасний тоо: 32

Түлхүүр үг: #цэг #топографи #хавтгай #шулуун


Бүтээл нэмсэн:Б.БАТСҮРЭН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020