113.6 градусын байрлалыг Монгол Улсын холбооны хиймэл дагуулын төсөлд хэрэглэх боломжийн судалгаа

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: "113.6 градусын байрлалыг Монгол Улсын холбооны хиймэл дагуулын төсөлд хэрэглэх боломжийн судалгаа" зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн материалыг орчуулан МТШХХГ хүлээлгэн өгсөн.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/10/18

Хуудасний тоо: 56

Түлхүүр үг: #хиймэл дагуул #давтамж төлөвлөлт


Бүтээл нэмсэн:Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020