MN EQRP Operational Manual (draft 31, March 30, 2014)

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас хэрэгжүүлж буй "Монголын боловсролын чанарын шинэчлэл хөтөлбөр"-ийн Үйл ажиллагааны заавар гэсэн баримт бичгийн 56 хуудас материалыг англи хэлнээс монгол хэл рүү орчуулж төсөл хэрэгжүүлэгчид хүлээлгэн өгсөн. 

Хэвлүүлсэн газар: Төслийн удирдлагын баг

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/03/20

Хуудасний тоо: 56

Түлхүүр үг: #монголын боловсролын чанарын шинэчлэл

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020