Сүлжээний технологи хичээлийн докторын сургалтын стандарт хөтөлбөр

Зохиогч:  Л.Одончимэг

Хамтран зохиогч: [Л.Одончимэг:J.IN16]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

1.         Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ:

ШУТИС–ийн Сүлжээний технологи хөтөлбөрийн зорилго нь утастай болон утасгүй холбооны дэвшилтэт технологиуд  болон судалгаа шинжилгээний аргуудыг эзэмшсэн, олон улсын жишигт нийцсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх, хөрвөх чадвартай судлаач инженер бэлтгэхэд оршино.

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль, Холбооны салбарын оюутнууд тухайн мэргэжлээр суралцана.

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн

Математикийн болон  бусад шинжлэх ухааны ахисан түвшний мэдлэг, Инноваци ба интрепренершип ажиллагааны талын мэдлэг, Инженерийн чиглэлийн судалгааны аргууд болон хэрэгслүүдийн мэдлэг, Аливааг шинжлэн судлах, танин мэдэх чадварууд, Хувь хүний хандлага, бие даан суралцах чадвар, Ёс зүйтэй, эрх тэгш байх үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах чадвар, Багийн зохион байгуулалтаар ажиллах, удирдан манлайлах чадвартай инженер бэлтгэн гаргана.

Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/01/11

Хуудасний тоо: 59

Түлхүүр үг: #Сургалтын үр дүн #Standart #Доктор #CDIO


Бүтээл нэмсэн:Л.Одончимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020