Эмэгтэйчүүдийн зөв хувцаслалт

Зохиогч:  Д.Буяндэлгэр

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС, хэвлэх үйлдвэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/08/17

Хуудасний тоо: 143

Түлхүүр үг: #эмэгтэй хувцас #хувцаслах дүрэм


Бүтээл нэмсэн:Д.Буяндэлгэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020