Гамшиг ослын шалтгааныг шинжлэн судлахуй

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: иии

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020