"Сүү цагаан идээтэй холбоотой үг хэллэгийн бүтэц, утга, орчуулгын судалгаа"

Зохиогч:  Ж.Ганцэцэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Сүү, цагаан идээтэй холбоотой монгол үг хэллэгийг анх удаа хэл шинжлэлийн үүднээс задлан шинжилж, орчуулах аргачлалыг авч үзсэн нь энэ ажлын шинэлэг тал бөгөөд судалгааны эргэлтэд оруулснаараа ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн сүү, цагаан идээтэй холбоотой нэр томьёоны толь бичиг, орчуулгын гарын авлага зэрэг оюутан сурагчид, судалгаа шинжилгээний ажилтнууд хэрэглэх үр өгөөжтэй бүтээл бий болгох, яруу сайхан монгол хэлний үгийн сангийн тодорхой хувийг бүрдүүлэгч сүү цагаан идээтэй холбоотой үг хэллэгээр хөдөөгийн малчин, хотын оршин суугч, янз бүрийн мэргэжилтнүүд хоорондоо харилцахад хэлний түвшин, орчноос шалтгаалан гарч ирдэг саад бэрхшээлийг даван туулахад  багагүй үүрэг гүйцэтгэх хэрэглэгдэхүүн бий болж чадаж гэмээ нь энэхүү бүтээлийн онцлог болно

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/01/11

Хуудасний тоо: 161

Түлхүүр үг: #үгийн бүтэц #дүйцэл #шууд ба шилжсэн утга #орчуулгын арга


Бүтээл нэмсэн:Ж.Ганцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019