Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлох арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч:  П.Нямсүрэн

Хамтран зохиогч: Н.Эрдэнэхүү,П.Нямсүрэн,П.Ууганбаяр,А.Мөнхбаяр

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлох арга зүйн зөвлөмж

Хэвлүүлсэн газар: Мөнхийн үсэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/10/02

Хуудасний тоо: 13х.х

Түлхүүр үг: #Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго


Бүтээл нэмсэн:П.Нямсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018