Судалгааны төгөлдөршилд хүрэх зам - Дэлхийн түвшний судалгааны их сургууль байгуулах нь

Зохиогч:  Н.Мэнд

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: 6-р бүлэг: Энэтхэгийн Технологийн Институтийн систем - Бомбэйн Технологийн Институтийн жишээ

 2. Энэтхэгийн технологийн институтийн үүсэл

1946.03 сард Энэтхэгийн Эзэн хааны дэргэдэх Гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн  Ардширт Далал, ноён Жоргендра Сингх нар дайны дараах Энэтхэгийн техникийн салбарын хөгжлийг чиглүүлэх Техникийн хөгжлийн хороо байгуулах санал оруулсан.

Хорооны тэргүүн Налини Ранжан Саркар тайландаа “Энгийн техникийн коллежоос ялгаатай 4 техникийн институт байгуулах шаардлагатай байна” гэж дурдсан.

Саркарын хорооны  санал болгосон загвар нь Массачусетсийн Технологийн институт байсан.

 

3. Энэтхэг улсын анхны ерөнхий сайд Пандит Жавхарлал Неру дэмжиж анхны Технологийн инстиутүүд байгуулагдсан.

1950.5 сард Харагпур

1958 онд Бомбэй

1959 онд Мадрас

1959 онд Канпур

1961 онд Шинэ Дели

Анхдагч 5 Технологийн институтийн үүрэг, бүтцийг  1961 онд гаргасан “Технологийн хуулийн “дагуу “Энэтхэгийн Технологийн институтийн систем” гэж нэрлэсэн.

 4. Бомбэйн Технологийн институт  - НҮБ-ын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Байгууллага болон хуучин ЗХУ

Мадрасын Технологийн институт - ХБНГУ

Канпурын Технологийн институт нь АНУ-ын 9 их сургуулиас бүрдсэн консерциумын Энэтхэг-Америкийн хөтөлбөрийн хүрээнд

Дели хотын Технологийн институт - Их Британи

1973 онд олон улсын байгууллагын туслалцаа дуусмагц, Энэтхэгийн Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгээр бие даасан.

 5. 30 жил нэг ч Энэтхэгийн Технологийн институт байгуулагдаагүй.

1990-ээд оны эхээр Ассам мужийн зүүн хойд хэсгийн оюутнуудын шаардлагаар Ерөнхий сайд Ражив Ганди Ассам мужид Технологийн институт байгуулахаар амласан.

1994 онд Гувахати Технологийн институт

2001 онд Рурки Технологийн институт

 6. 2003.10 сард ерөнхий сайд Атал Бихари Важпай “одоо ажиллаж байгаа, боломжтой боловсролын байгууллагуудыг шинэчлэн сайжруулах замаар” Технологийн институт нэмж байгуулах төлөвлөгөө

2008 оны 3 сард Энэтхэгийн Засгийн газар 8 мужийг сонгож тухайн мужийн Технологийн Институтийг Энэтхэгийн Технологийн институт болгож шинэчлэх ажлыг эхлүүлсэн. 

2010 оны 3 сард Энэтхэгийн Технологийн институтийн систем 16 институтээс бүрдэх болсон.

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС Хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2018/05/08

Хуудасний тоо: 371

Түлхүүр үг: #дэлхийн түвшин #судалгааны их сургууль


Бүтээл нэмсэн:Н.Мэнд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020