Чезарын операторын онолын зарим асуудлууд

Зохиогч:  Д.Цэдэнбаяр

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Уг диссертаци 3 бүлэг, ном зүйгээс бүрдсэн. I бүлэгт Банах огторгуйн геометр,  II, III бүлэгт дискрет болон тасралтгүй Чезарын операторын онолын шинэ үр дүнгүүдийг багтаасан.    

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 1997/12/01

Хуудасний тоо: 90

Түлхүүр үг: #Чезарын оператор

Бүтээл нэмсэн:Д.Цэдэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019