Барилгын дулааны алдагдал, түүний сүлжээний горимд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

Зохиогч:  Б.Баяраа

Хамтран зохиогч: Б.Намхайням

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангаж, үр ашигтайгаар захиран зарцуулах, түгээлтийн дулааны алдагдлыг бага байлгахыг сүүлийн жилүүдэд ихээхэн анхаарч байна. Дэлхийн хөгжсөн улс орон болох ОХУ, Дани, Герман, Казахстан зэрэг улс орнууд нь хот төлөвлөлтөндөө эрчим хүчний талаасаа ихээхэн анхаарч төлөвлөдөг нь дулааны эрчим хүчийг үр ашигтайгаар ашиглах суурь үндэс болж өгдөг байна. Энэ төлөвлөлтийн физик параметр нь ДУЛААНЫ АЧААЛЛЫН НЯГТ буюу нэгж талбайд ноогдох дулааны ачаалалыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн юм. Манай оронд энэхүү ойлголтыг эрчим хүчний салбартаа тусгаддаггүй төдийгүй норматив үзүүлэлт хэд байх ёстой, ер нь хот суурин газарт хэд байдаг зэрэг судалгаа дүгнэлт огт байдаггүй юм. Тиймээс энэхүү үзүүлэлтийг тогтоохыг зорьж, энэхүү ажлаараа хийлээ.

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-Хэвлэх үйлдвэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/12/29

Хуудасний тоо: 70

Түлхүүр үг: #дулааны ачааллын нягт #Барилгын дулааны алдагдал


Бүтээл нэмсэн:Б.Баяраа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019