Water and sanitation minicipilaties in the Selenge river basin of Mongolia

Зохиогч:  Д.Басандорж

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: мянганы хөгжлийн зорилтын хүрээнд хүн амын сайжруулсан ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж нь тавьсан зорилтой хангаагүй бөгөөд ялангуяа сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж хангалтгүй байгаа нь хүний хөгжилд нөлөөлөх хандлагатай байна.Орхон-Сэлэнгийн сав газар манай орны хамгийн усны баялаг нөөцтэй газар бөгөөд усны нөөц бохирдсоор байна.Энэ сав газарт хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжид үнэлгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал гаргаж, тодорхой нэгдмэл арга зүйгээр тоон мэдээллүүдийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулж, англи хэл дээр ном болгон хэвлүүлж байгаа нь шинэлэг зүйл юм.

Хэвлүүлсэн газар: монгол хэвлэл

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/04

Хуудасний тоо: 107

Түлхүүр үг: #усны нөөц #экологи #хүртээмж #усны бохирдол

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Д.Басандорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020