Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих Аюулгүй байдлын шаардлага

Зохиогч:  Г.Хишигжаргал

Хамтран зохиогч: [Г.Хишигжаргал:J.RC17]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Цахилгаан холбоо, радио холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд тавих шаардлагуудыг тогтооно. Энэхүү стандартыг Монгол Улсын зах зээлд нийлүүлэх харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчид, нийлүүлэгчид мөрдөх бөгөөд ХХЗХ нь тус стандартыг үндэслэн баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна. 

 

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/04/15

Хуудасний тоо: 50

Түлхүүр үг: #Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж


Бүтээл нэмсэн:Г.Хишигжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019