Хагас тодорхойлогдсон квазигүдгэр програмчлал

Зохиогч:  Т.Баяртөгс

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Докторант нь тус судалгааны ажилдаа оновчлолын  онолын “ Хагас тодорхойлогдсон програмчлал  “  ангид  шинээр  “ Хагас тодорхойлогдсон квазигүдгэр програмчлал “  чиглэлийг оруулж ирснээр оновчлолын онолыг   онол практикийн  хувьд баяжуулж,   тухайн ангийн хувьд бодох арга алгоритм боловсруулж, практикийн тодорхой жишээгээр тооцоо хийж, үр дүнгээр зөвлөмж гаргах  зорилгыг тавьсан. Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд дараах зорилтуудыг шийдвэрлэсэн болно

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэх

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/24

Хуудасний тоо: 101

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Баяртөгс

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019