Тоон дохио боловсруулалт лабораторийн гарын авлага

Зохиогч:  Б.Бат-эрдэнэ

Хамтран зохиогч: П.Ариунболор

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү гарын авлагад тоон сигнал боловсруулалтын үндсэн ойлголт, тэдгээрийн алгоритмуудыг тайлбарласан. Мөн STM32F407 микроконтроллёрын систем хэрэглэн хэрхэн үндсэн алгоритмуудыг хэрэгжүүлж болох талаар жишээ програмын кодуудыг оруулсан. 

Түүнчлэн дүрс боловсруулалт болон дууны сигнал боловсруулалтын практик жишээнүүдийг оруулсан. 

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2018/03/05

Хуудасний тоо: 216

Түлхүүр үг: #сигнал боловсруулалт #дүрс боловсруулалт #тоон системийн хэрэгжүүлэлт #DSP


Бүтээл нэмсэн:Б.Бат-эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020