30МГц-ээс 3000МГц давтамжийн цараанд ажиллах цэгээс бүсэд дамжуулалтай газрын радио системийн хамрах хүрээ, оронгийн хүчлэг тооцоолох аргачлал

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [Б.Пүрэвцэрэн:J.RC31]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Энэхүү  аргачлалыг 30МГц-3000МГц давтамжийн цард, 1000 км хүртэл дамжууллын зайд ажиллах, 3000м хүртэл антенны ашигтай өндөр бүхий хуурай газрын эсвэл хуурай газар ба далай тэнгис, нуур хосолсон цэгээс бүсэд дамжуулалтай радио системийн хамрах хүрээ, оронгийн хүчлэгийг тооцоолоход ашиглана.

Хэвлүүлсэн газар: Гарын авлага-ХХЗХ

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/12/21

Хуудасний тоо: 80

Түлхүүр үг: #цэгээс олон цэгт дамжуулал #хамрах хүрээ #Газрын радио систем


Бүтээл нэмсэн:Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020