"Хуулбарлан орчуулсан нэр томьёоны бүтэц, утгазүйн судалгаа"

Зохиогч:  Д.Баярмаа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Уг ганц сэдэвт зохиол нь “Удиртгал”, “Хуулбарлан орчуулсан нэр томьёог хэлбэрийн талаас нь судлах нь” гэх 1-р бүлэг, энэ нь дотроо “Хагас хуулбарлан орчуулсан нэр томьёоны судалгаа”, “Бүтэн хуулбарлан орчуулсан нэр томьёоны судалгаа” гэх 2 дэд бүлэгтэй, “Хуулбарлан орчуулсан нэр томьёоны утгазүйн онцлог” гэх 2-р бүлэг, энэ нь дотроо “Хагас хуулбарлан орчуулсан нэр томьёоны судалгаа”, “Бүтэн хуулбарлан орчуулсан нэр томьёоны судалгаа” гэх  2 дэд бүлэгтэй, “дүгнэлт”, “ном зүй” гэсэн бүтэцтэй.

Хэвлүүлсэн газар: УБ

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/24

Хуудасний тоо: 135

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Д.Баярмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019