LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцын тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [Г.Хишигжаргал:J.RC17]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Энэхүү стандартыг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа үүрэн холбооны операторуудын LTE, LTE-А стандарт бүхий хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцийн тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох, хянахад мөрдлөг болгоно.

Хэвлүүлсэн газар: Монгол улсын стандарт, СХЗГ

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/06/20

Хуудасний тоо: 67

Түлхүүр үг: #Хөдөлгөөнт холбоо #LTE #Бааз станц


Бүтээл нэмсэн:Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020