Автомашины хөдөлгөөний онол

Зохиогч:  А.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: Д.Дэлэг, Ж.Мягмаржав, Ц.Цэвэгжав

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү сурах бичиг нь D522400 Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй мэргэжлээр суралцагч оюутнуудад зориулагдав. Түүнчлэн авто тээврийн салбар, орчин үеийн автомашины техник үйлчилгээ, засварын сервисүүдийн инженер, техникийн ажилтнууд, их дээд сургуулийн бүх оюутан, магистрант, докторантууд ашиглах боломжтой юм.

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-МИС

Хэвлүүлсэн огноо: 2008/10/10

Хуудасний тоо: 208

Түлхүүр үг: #зүтгэх хүч #туулах чадвар #тогтворжилт #автомашины динамик


Бүтээл нэмсэн:А.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020