Электроникийн улсын XVI олимпиадын эмхэтгэл

Зохиогч:  Х.Уянгаа

Хамтран зохиогч: Б.Зоригтбаатар,Ц.Сугир,Х.Уянгаа

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Электроникийн улсын XVI олимдиадын бодлого, тайлбар

Хэвлүүлсэн газар: Сэфтисайна ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/11/28

Хуудасний тоо: 4.2х.х

Түлхүүр үг: #Электроникийн олимпиад


Бүтээл нэмсэн:Х.Уянгаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019