섬유공학 전공 한국어 학습자를 위한 전공 기본어휘 선정 연구 -말뭉치 분석을 중심으로-

Зохиогч:  Н.Мэнд

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Энэ судалгаа нь текстилийн мэргэжлээр сурахаар бэлтгэж буй гадаад оюутанд зориулж, мэргэжлийн хичээлээ судлахад нь зайлшгүй шаардлагатай, урьдчилан мэдсэн байвал зохих мэргэжлийн үндсэн үг, хэллэгийг сонгох зорилготой.Текстилийн мэргэжлийн үндсэн үг хэллэгийг сонгохын тулд мэргэжлийн сурах бичиг ба эрдэм шинжилгээний өгүүллэгээр “raw corpus” байгуулах нь зохистой бөгөөд давтамж болон мэргэжилтэний туршлагад суурилсан үнэлгээ, мөн хамрах хүрээ зэргийг бүхэлд нь авч үзлээ. Мэргэжлийн текстэд 20-оос дээш давтамжтай гарсан өндөр давтамжтай үгийг мэргэжлийн багт өгч мэргэжлийн зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үгийн сонголт хийлгүүлэхэд мэргэжлийн баг 886 үгийг “мэргэжлийн чухал” гэсэн үнэлгээ өгсөн бөгөөд эдгээр үгсийг дахин хэрэглээний хүрээгээр ангилж 203 үгийг текстилийн мэргэжлийн үндсэн үгээр сонголоо.

Хэвлүүлсэн газар: БНСУ Ёнсей их сургууль

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/08/25

Хуудасний тоо: 101

Түлхүүр үг: #학술 어휘 #섬유공학 전공 기본어휘 #공기관계 #한국어 학습용 기초어휘 #학문 목적 한국어 교육


Бүтээл нэмсэн:Н.Мэнд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020