ШУТО-1

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хэлний боловсролын сургуулийн мэргэжлийн хятад хэлний ангид үзэх B.CHS311 шинжлэх ухаан, техникийн орчуулга I хичээлийн гарын авлагыг геологи, уул уурхайн чиглэлээр, B.CHS312 шинжлэх ухаан, техникийн орчуулга II хичээлийн гарын авлагыг барилга, хүрээлэн буй орчны чиглэлээр бэлтгэлээ.

Хэвлүүлсэн газар: Удам соёл

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/01/08

Хуудасний тоо: 200

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020