Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын тестийн хураамж (шинэ ЗХДүрэм)

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: Ж.Осорхүү, Ч.Жаргалсайхан нарын хамт

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: ахахбөас

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020