Монголын арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологийн хөгжлийн судалгаа

Зохиогч:  Д.Ариунтуяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Бизнесийн удирдлагын ухаан доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл

Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС хэвлэлийн үйлдвэр

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/08/25

Хуудасний тоо: 188

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Д.Ариунтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020